Regióny Žilina

Dolný Kubín pripravuje zadanie na projekt rekonštrukcie kultúrneho strediska

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

DOLNÝ KUBÍN – Dolnokubínska samospráva pripravuje zadanie na projekt rekonštrukcie budovy mestského kultúrneho strediska (MsKS) a priľahlého Námestia slobody. Finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie schválili poslanci mestského zastupiteľstva na ostatnom rokovaní.

 

Zadaním, ako by malo stredisko vyzerať v budúcnosti, sa zaoberá pracovná skupina. Tá vytvorila dotazník pre verejnosť. “Radi by sme verejnosti predstavili víziu budúcnosti MsKS a zároveň ich poprosili o spoluprácu pri tvorbe zadania návrhu na rekonštrukciu budovy. Pomôžu nám pripraviť zodpovedný materiál pre budúcnosť strediska. Hlavným cieľom je zapojiť Dolný Kubín do novej línie budovania kultúrno-kreatívnych centier,” povedala riaditeľka MsKS Jana Greššová.

Pracovná skupina je zložená z odborníkov zo stavebnej oblasti, architektov a zamestnancov, ktorí pracujú v kultúre pre mesto. Skupine pomáhajú zamestnanci z odboru výstavby a životného prostredia či referátu regionálneho rozvoja na mestskom úrade. Priestor na vyjadrenie dostala aj komora architektov. Podľa Greššovej skúsenosti z kultúrnych inštitúcií z iných miest, ktoré architekti spracovávali, môžu napomôcť k nadčasovému pohľadu na stredisko.

“Z väčších zmien by sme chceli na prvom poschodí vytvoriť zasadaciu miestnosť, kde by sa mohli konať konferencie pre 60 až 80 ľudí. Okrem toho plánujeme rozšíriť bezbariérovosť budovy,” priblížila riaditeľka. Greššová zdôraznila, že by bola rada, ak by architekti predstavili návrh s koncertným či estrádnym priestorom do sto ľudí, ktorý by v budove mohol vzniknúť.

Primátor mesta Ján Prílepok uviedol, že mesto má v pláne na jednom priestore prepojiť kultúrne aktivity, podporiť kreativitu všetkých vekových, sociálnych a záujmových skupín obyvateľstva. “Chceme získať moderné multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum reflektujúce na potreby obyvateľov celého regiónu Oravy,” skonštatoval.

Zadanie a podklady pre komoru architektov by mala pracovná skupina odovzdať do konca apríla. Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska by mala byť dokončená do konca tohto roka.