Regióny Žilina Top

Dušana zabil medveď: Ministerstvá sa nevedia dohodnúť na tom, kto vdove a dvom dcéram vyplatí odškodné

medveď, Dušan, tragédia
Dušana zabil medveď, jeho rodina volá po zmene legislatívy. Zdroj: archív rodiny

RUŽOMBEROK – Dušana zabil medveď. Okresný súd v Ružomberku Ministerstvu životného prostredia nariadil nielen úhradu nemajetkovej ujmy pozostalej rodine, ale aj reguláciu šelmy. Envirorezort však voči tomuto rozsudku podal posledný možný deň odvolanie. Namieta totiž, že sumu vo výške 60-tisíc eur pre ženu a dve dcéry by mal zaplatiť Okresný úrad v správe Ministerstva vnútra.

 

V júni minulého roku poznačila rodinu Mydliarovcov obrovská tragédia. V malej obci pri Ružomberku šelma zaútočila na nič netušiaceho Dušana, otca dvoch dcér a živiteľa rodiny. Medvedica sa mužovi zahryzla do krku a pár šklbnutiami hlavy mu preťala miechu. Rodina od Ministerstva životného prostredia žiadala odškodné. V septembri 2021 príslušný okresný úrad skutočne vyplatil pozostalej vdove 22-tisíc eur. Rodina ďalej žiadala aj o vyplatenie nemajetkovej ujmy, čo sa nakoniec podarilo a ružomberský súd nariadil tentokrát ministerstvu, aby pozostalým uhradila sumu vo výške 60-tisíc. A to z dôvodu, že vyhlášku so zoznamom živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá za škodu, vydalo práve Ministerstvo životného prostredia. 30-tisíc zo spomínanej čiastky má dostať vdova Dušana Mydliara a po 15-tisíc každá z jeho dcér. Odškodnenie za ublíženie človeka medveďom, vlkom, zubrom a ďalšími určenými živočíchmi v súčasnosti na základe platných zákonov vyplácajú príslušné okresné úrady, ktoré nie sú v gescii Ministerstva životného prostredia, ale Ministerstva vnútra.

Dušana zabil medveď, jeho rodina dostane od štátu 82-tisíc eur: Sudca prikazuje ministerstvu reguláciu šelmy

Odvolanie

Envirorezort sa však posledný možný deň voči rozsudku okresného súdu odvolal. V odvolaní tvrdí, že nie ono má byť zaviazané úhradou nemajetkovej ujmy, ale uhradiť ju má Okresný úrad Ružomberok. Ministerstvo životného prostredia ďalej uviedlo, že vyplatenie nemajetkovej ujmy je nízke a pripravuje zmenu zákona, ktorá jej výšku presne zvýši. Podľa advokáta Dušanovej rodiny sa jedná o spor dvoch štátnych inštitúcií, ktoré sa medzi sebou nevedia dohodnúť. Na jednej strane stojí ministerstvo, na strane druhej okresný úrad. „Podľa nášho názoru by to malo byť ministerstvo, ale žalobu sme z opatrnosti podali aj voči okresnému úradu,“ hovorí advokát rodiny. O ďalšom postupe rozhodne krajský súd, ktorý však nemá lehotu na posúdenie a tak sa môže spor naťahovať aj rok. Krajský súd určí, kto má 60-tisícovú škodu uhradiť, pričom má tri možnosti – potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť rozsudok.

ZOO, medveď,
Medvede. Zdroj: TASR

„MŽP opakovane vyjadruje ľútosť nad tragickým úmrtím 57-ročného muža z obce Liptovská Lúžna a dopadom udalosti na jeho rodinu. Plne si uvedomuje, že žiadne peniaze nedokážu nahradiť ľudský život. Zodpovední pracovníci MŽP robia všetko preto, aby sa eliminovali podobné tragické udalosti. MŽP čo najdôraznejšie presadzuje systémové kroky na elimináciu konfliktov s medveďom hnedým.“

Zelený rezort ďalej v odôvodnení namietal aj závery súdu o nedostatočnom vykonávaní regulačných opatrení štátom. Sudca totiž na jednom z pojednávaní ministerstvo v závere svojho rozhodnutia vyzýval k regulácii šelmy, „nečinnosťou štátu, ktorý nevenuje náležitú pozornosť chráneným živočíchom, prišla o svojho manžela. Neobstojí tvrdenie štátu, že mu v regulácii medveďa hnedého bráni právo Európskej únie alebo iné zákonné prekážky, pričom útoky medveďa hnedého sú v poslednej dobe čoraz častejšie. Je úlohou štátu, aby prijal potrebné regulačné opatrenia a zabránil takýmto situáciám,“ uviedol sudca okresného súdu. Ministerstvo vo svojom odvolaní namietalo aj tieto závery súdu, nakoľko ich považuje za subjektívne a ničím nepodložené. V odôvodnení rozsudku okresný súd zároveň tvrdí, že pokiaľ štát nereguluje populáciu medveďa hnedého, musí zodpovedať za nemajetkovú ujmu, ktorá vznikla občanom pri napadnutí,  „Po prvé, regulácia populácie chránených živočíchov je limitovaná vnútroštátnou legislatívou a právom EÚ. Po druhé, tvrdenie, že útoky medveďa na človeka sa zvyšujú, nie je pravdivé podľa štatistiky, ktorú vedie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,“ argumentuje tlačový odbor Ministerstva životného prostredia. Od začiatku roka 2022 však došlo už k siedmim útokom na človeka.

Článok pokračuje na ďalšej strane..