Liptovský Mikuláš zavádza nové povinnosti. Nevyhne sa im ani mladšia generácia

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Mesto Liptovský Mikuláš spustilo od apríla informačnú kampaň k povinnému zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Zameriava sa ňou na vzdelávanie obyvateľov zo všetkých vrstiev vrátane mladšej generácie na školách. Radnica chce takýmto spôsobom vopred pripraviť obyvateľov na povinnosť triedenia ďalšieho druhu odpadu ešte pred spustením zberu spred domácností.

 

„Uvedomujeme si, že predpokladom na účinnú participáciu ľudí na triedení je mať dostatok informácií hneď od začiatku. Obyvateľov preto budeme oslovovať viacerými formami komunikácie, cez médiá, videá so známymi osobnosťami a tých mladších oslovíme formou súťaží a hier. Hlavným poslaním kampane je ekologické spracovanie kuchynského odpadu, ktoré je predpokladom k výraznému zníženiu množstva vzniknutého zmesového komunálneho odpadu v Liptovskom Mikuláši,“ priblížila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Od apríla radnica na sociálnych sieťach a vo vysielaní mestskej televízie zverejňuje inštruktážne videá, ktorými predstavuje rôzne možnosti nakladania s kuchynským odpadom. Verejnosť tak podľa hovorkyne získa správne triediace návyky a základné informácie o tom, čo je odpad z kuchyne, prečo je dôležité ho triediť a čo patrí do nádob určených na tento druh odpadu. Osvetu doplnia aj infoletáky či podujatia k téme.

Do kampane sa zapoja i základné a materské školy. „V posledných rokoch býva vyvrcholením ekoaktivít na školách detská ekologická konferencia Separáčik zameraná aj na odpadové hospodárstvo. Tento rok nám však protipandemické opatrenia nedovoľujú organizovať pre deti žiadne hromadné podujatia, preto sa snažíme školy motivovať a usmerňovať aspoň na diaľku,“ vysvetlila vedúca odboru školstva na mestskom úrade Marta Gerbocová. S cieľom zvýšiť povedomie žiakov sa školy môžu prihlásiť do výtvarno-literárnej súťaže organizovanej radnicou. Triedenie odpadov si môžu vyskúšať aj prostredníctvom hry pre tablety a mobilné telefóny.

V Liptovskom Mikuláši začnú so zberom kuchynského odpadu spred domov a bytov od 1. júla. Mesto zabezpečí pre domácnosti hnedé sedemlitrové perforované košíky, do ktorých budú zbierať potravinové zvyšky z kuchyne. Obyvatelia bytových domov kuchynský bioodpad z kýblikov vysypú do označených 240-litrových hnedých nádob, ktoré pribudnú na kontajnerových stojiskách do konca júna. „Obsah nádob budeme vyvážať raz za týždeň a prvé skúsenosti nám ukážu, či bude potrebné túto frekvenciu upraviť,“ povedal vedúci odboru životného prostredia mestského úradu Gabriel Lengyel.

Obyvatelia rodinných domov naplnené hnedé košíky v deň zberu umiestnia pred svoj pozemok. Pracovníci Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš ich na rovnaké miesto vrátia prázdne.

Viac o téme: bioodpad, domácnosť, generácia, kampaň, košík, kuchynský odpad, Liptovský Mikuláš, mestský úrad, návyk, obyvatelia, povinnosť, pozemok, pracovníci, rodinný dom, škola, triedenie, Verejnoprospešné služby, zber

Súvisiace články