Regióny Žilina

Nelegálne reklamné stavby a zariadenia v meste začnú odstraňovať

Ilustračné- Zdroj : TASR / Milan Kapusta

RUŽOMBEROK – Ružomberská radnica začne od júla tohto roka s odstraňovaním všetkých nelegálnych reklamných stavieb a zariadení. Ide o reakciu na rastúci počet reklám v meste, z ktorých mnohé sú umiestnené bez povolenia a v rozpore s platnou legislatívou. Vlastníkom dalo mesto do konca júna čas na ich odstránenie. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Opatrenie sa vzťahuje na všetky reklamné stavby, teda napríklad aj na stavby na pozemkoch mesta, súkromných pozemkoch, bilbordy, megabordy či reklamy na fasádach a bránach domov. “Do 30. júna tohto roku mesto nebude proaktívne vystupovať voči nelegálne umiestneným a prevádzkovaným reklamným stavbám v prípade, ak nepôjde o podnet od tretích osôb. Samospráva tým zároveň vytvára priestor pre jednotlivcov či súkromné spoločnosti, ktoré nelegálne reklamné stavby prevádzkujú, aby sami proaktívne pristúpili k ich odstráneniu,” uviedol hovorca.

Zdôraznil, že nelegálne prvky, čierne stavby a reklamy bez platných povolení, zmlúv a vlastníkov, nie je možné spätne zlegalizovať. Reklamu je podľa Miškovčíka nutné bezodkladne odstrániť na náklady vlastníka. V prípade, ak reklama vlastníka nemá alebo ju vlastník sám neodstráni, mesto udelí pokutu a odstránená bude na náklady mesta. Spätne sa bude navyše uplatňovať náhrada nákladov na odstránenie.

“Odstraňovanie nelegálne umiestnených reklamných stavieb reaguje na dlhodobý zámer mesta Ružomberka regulovať reklamný smog a nastaviť jasné pravidlá. Dlhodobým cieľom je zvyšovať kvalitu prostredia pre svojich obyvateľov,” vysvetlil Miškovčík.