Regióny Žilina Liptovský Mikuláš

Obyvatelia rodinných domov majú od januára triediť odpad do vriec

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Systém zberu triedeného odpadu v Liptovskom Mikuláši sa od januára zmenil. Obyvatelia rodinných domov majú po novom zbierať plasty, papier, kovy a tetrapaky do vriec, ktoré im v závere uplynulého roka dodali pracovníci mestských Verejnoprospešných služieb. Na sociálnej sieti o tom informuje mesto Liptovský Mikuláš.

 

Vrecový zber sa začína v stredu v Starom Meste, vo Vrbici a vo Vitálišovciach. Naplnené vrecia obyvatelia vyložia pred svoj dom, odkiaľ odpad odvezie zberová spoločnosť. “V párnom týždni budú zbierať plasty, tetrapaky a kovy v žltých vreciach, v nepárnom papier v modrých vreciach,” uvádza radnica s tým, že nový systém zberu zaviedli na základe zmien v legislatíve.

Kontajnery na triedený zber sú zatiaľ aj naďalej umiestnené na stojiskách. V lokalitách s komplexnou bytovou výstavbou sa systém zberu odpadov nemení.