Regióny Žilina Dolný Kubín

Oravská knižnica ponúka študentom bezplatné jazykové konzultácie

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

DOLNÝ KUBÍN – Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne ponúka v rámci dištančného vzdelávania nové služby. Ide o informačný servis na EduPage, on-line triednické hodiny, ale aj bezplatné jazykové konzultácie pre žiakov základných a študentov stredných škôl. TASR o tom informovala Zdenka Prílepková z Oravskej knižnice.

 

Knižnica svoje služby postupne rozširuje od decembra. “Správy z knižnice ako servis posielame školám, ktoré informácie distribuujú svojim žiakom prostredníctvo portálu EduPage. V správach sa žiaci dozvedia o novinkách, súťažiach, nových projektoch a službách pre mladých,” konkretizovala Prílepková. Súčasťou nového servisu je aj virtuálna služba on-line triednických hodín, ktoré podľa záujmu realizujú knihovníci v rámci triednických hodín so základnými a strednými školami v regióne.

Najnovším projektom Oravskej knižnice, ktorý je určený pre žiakov základných a študentov stredných škôl, sú bezplatné on-line konzultácie v cudzích jazykoch. Knižnica vďaka dobrovoľníkom-jazykárom od januára spustila projekt on-line konzultácií z anglického jazyka. “Bezplatné konzultácie z angličtiny sú prvou lastovičkou, nie však poslednou. Knižnica vďaka spolupráci s Miroslavom Čulákom, ktorý učí nemčinu už desať rokov, spustila aj konzultácie z nemčiny. Úplne čerstvou novinkou sú konzultácie s lektorkou Evou Záhorovou, ktorá má takmer 30-ročné skúsenosti s výukou a konzultáciami z ruského jazyka,” priblížila Prílepková.

Ambíciou knižnice je ponúkať bezplatne študentom okrem angličtiny, nemčiny a ruštiny aj francúzštinu, prezradil jej riaditeľ Roman Večerek.