Regióny Žilina Bytča Top

POZOR! V Žilinskom kraji sa potvrdila vtáčia chrípka! Veterinári sú v pohotovosti

Na Slovensku odhalili vtáčiu chrípku!
Ilustračné foto. TASR / Milan Kapusta

BYTČA – Obyvatelia Malej Bytči sú v pohotovosti. V miestnom drobnochove totiž len pred niekoľkými dňami hygienici zistili nález vtáčej chrípky. Až osem kusov sliepok uhynulo priamo v chovnej stanici obce.

 

Na druhý sviatok vianočný dostala Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiline hlásenie o úhyne ôsmich kusov kury domácej. Hneď na druhý deň inšpektori odniesli vzorky do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu Zvolen. Ten potvrdil, pozitívny výsledok testovanej vzorky na vírus vtačej chrípky.

V pohotovosti sú viaceré obce

Štátni veterinári vymedzili ochranné pásmo dohľadu 10 kilometrov od miesta nálezu, a teda v obciach  Ovčiarsko, Dolný Hričov, Hričovské Podhradie, Paština Závada, Paština Závada (Peklina), Súľov-Hradná, Jablonové, Petrovice, Petrovice (Setechov), Hvozdnica (od cintorína smerom na Štiavnik), Štiavnik, Kolárovice (po časť Uhoľné), Lietavská Svinná-Babkov, Lietava, Lietavská Závadka, Kotešová , Svederník (od Bytče po odbočku na Dlhé Pole), Veľké Rovné (centrum po cintorín).

Chovatelia v týchto obciach musia vykonať súpis všetkých chovov hydiny a vtákov vo svojich obciach. Taktiež sú povinní zabezpečiť umiestnenie svojej hydiny či chovaných vtákov tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom. Zabezpečiť musia zvýšenú biologickú bezpečnosť vo svojich chovoch, a to napríklad dezinfekciou pri vstupoch a východoch z priestorov. Voda na napájanie chovaného vtáctva či hydiny nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd, ku ktorým má prístup aj voľne žijúce vtáctvo.

Zákaz presunu aj trhov

Hygienici zakazujú v týchto obciach akékoľvek presuny živej či zabitej hydiny, vajec i iného vtáctva a nariaďuje zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v pásme dohľadu s výnimkou povereného veterinárneho lekára.

Zakazuje sa aj konanie trhov, výstav či iné zhromažďovanie hydiny a vtákov v dotknutých obciach. Veterinári zakázali aj lov voľne žijúceho vtáctva ako aj ich odoberanie z voľnej prírody a vypúšťanie pernatej zveri zo zajatia do voľnej prírody.

„Tieto opatrenia platia od jeho vydania až do odvolania,“ píše sa v nariadení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiline.

Vtáčia chrípka je onemocnenie vtákov spôsobené chrípkovým vírusom typu A, ktoré postihuje primárne vtáctvo, ale len výnimočne sa môže preniesť aj na niektoré druhy cicavcov a človeka.