Primátor Dolného Kubína sa obáva zatvorenia nemocnice: Spustil petíciu!

DOLNÝ KUBÍN – Už niekoľko mesiacov sa hovorí o optimalizácii nemocníc, ktorá má zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti. Primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok sa však obáva, že ak dôjde k tejto reforme zdravotníctva, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín bude musieť zatvoriť niekoľko oddelení. Zorganizoval preto petíciu na podporu nemocnice.

 

“Žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR a Žilinský samosprávny kraj, aby zastavili a odmietli akékoľvek kroky smerujúce k faktickému zrušeniu ktoréhokoľvek z fungujúcich oddelení DONsP: chirurgické, ortopedické, centrálne operačné sály, interné, gynekologicko-pôrodnícke, oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, neurologické, novorodenecké, detské,” požaduje primátor v petícii.

Ján Prílepok na sociálnej sieti tiež poukazuje na to, že “nemocnica v Dolnom Kubíne je aj podľa posledného nezávislého a komplexného hodnotenia INEKO: Najlepšie hodnotená všeobecná nemocnica v Žilinskom kraji a 6. najlepšia na celom Slovensku.”

Túto petíciu za záchranu nemocnice do dnešného dňa podpísalo už 12 tisíc ľudí. Pričom okrem jej elektronickej podoby, rozdávajú organizátori aj tlačenú podobu.” začali sme už aj papierový zber petície. Papierové petičné hárky vám doručíme.”

Petícia za záchranu nemocnice v Dolnom Kubíne. Zdroj: zachranmenemocnicu.sk

Ministerstvo zatváranie neplánuje

Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzana Eliášová pre zoznam.sk uviedla, že “diskusia k predmetnému návrhu je aj naďalej otvorená pre všetky zainteresované strany, ministerstvo zdravotníctva je aj naďalej otvorené všetkým vstupom a pripomienkam k rozpracovanému materiálu. Odborníci na ministerstve aktuálne vyhodnocujú pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania.”

Ďalej upozorňuje, že neplánujú rušiť žiadnu nemocnicu. “Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ starostlivosti, ktorá dnes mnohým pacientom chýba, a preto sa ťažko vracajú do svojho normálneho života,” informovala nás hovorkyňa.

Lengvarský bude o optimalizácii diskutovať

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pri návšteve v Bardejove prisľúbil, že bude ešte diskutovať o optimalizácií nemocníc, pričom vezme do úvahy všetky petície, ktoré ľudia zorganizovali. „Petície budem určite stíhať preberať a každou z nemocníc sa budeme aj zaoberať. Niekoľkokrát som povedal, nemocnice nezanikajú, nemocnice sa transformujú. Aký rozsah zdravotnej starostlivosti budú poskytovať, to dnes nevieme povedať. Bude sa pripravovať systém, ktorý to bude niekoľko rokov hodnotiť,“ povedal Lengvarský.

Vladimír Lengvarský pri návšteve nemocnice v Bardejove. Zdroj: TASR / Maroš Černý

Či však dôjde k reforme nemocníc a v akej miere je zatiaľ otázne, “reformu nemocníc čaká v blízkej dobe legislatívny proces. V prípade, že návrh bude schválený, účinnosť zákona je navrhnutá od začiatku budúceho roka. Samotné zmeny ale začnú byť realizované v praxi postupne o niekoľko rokov,” zdôraznila Eliášová.

Reforma zdravotníctva

Podľa novej reformy, ktorú predstavili kompetentní z Ministerstva zdravotníctva SR v máji, by sa nemocnice mali rozdeliť do piatich úrovní. Prvá bude komunálna úroveň, kde bude prebiehať „následná a rehabilitačná starostlivosť, urgentná ambulantná starostlivosť, komplexná ambulantná starostlivosť, špecializovaná starostlivosť, môže poskytovať jednodňovú zdravotnú starostlivosť, stacionárnu starostlivosť, psychiatrickú a lôžkovú starostlivosť,“ informujú o tom pracovníci ministerstva zdravotníctva na ich webe.

Ďalšia bude regionálna úroveň, kde by mala byť štandardná akútna a plánovaná starostlivosť na regionálnej úrovni. „Vykonávať na tejto úrovni by sa mali základné chirurgické výkony či štandardnú starostlivosť internú, pediatria, pôrodníctvo, ale aj plánované výkony ako výmeny kĺbov.“  Tratia úroveň je komplexná, kde budú vyšetrovať akútne ťažké úrazy či komplexnú plánovanú starostlivosť ako stredne komplexné onkochirurgické zákroky.

V koncovej úrovni pôjde, „napríklad o vysoko komplexnú onkologickú liečbu, kardiochirurgiu či vysoko komplexné výkony v neurochirurgii.“ A v poslednej národnej úrovni bude „vysokošpecializovaná starostlivosť s veľmi zriedkavým výskytom. Bude len na jednom mieste na Slovensku, bude sa tam napríklad realizovať transplantácia srdca.“

Reforma zdravotníctva. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva

Veľký prieskum spokojnosti občanov s primátormi a starostami: Hlasujte v ankete a zistite akú dôveru má zástupca vášho mesta alebo obce

Viac o téme: Dolný Kubín, Ministerstvo zdravotnictva, nemocnice, optimalizácia, reforma, zrušenie nemocníc

Súvisiace články