Regióny Žilina Turčianske Teplice

Primátor Turčianskych Teplíc čelí žalobe za zneužitie právomoci

Igor Hus. Zdroj: FB / Igor Hus

TURČIANSKE TEPLICE – Na Okresnom súde v Trnave sa konalo hlavné pojednávanie vo veci obvinenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Obžalovaným je primátor mesta Turčianske Teplice Igor Hus, protistranou Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice. Na primátora podali žalobu za vyrubenie dane z ubytovania, čo sa malo podľa nich udiať v rozpore s viacerými vtedy platnými zákonmi, ako i rozhodnutím Krajského súdu v Žiline i uznesením Najvyššieho súdu SR.

 

Obžalovaný mal ako verejný činiteľ vynucovať v mene mesta od kúpeľov zaplatenie rozdielu na dani z ubytovania vo výške 166 645 eur za rok 2012. Vyrubením dane z ubytovania vo februári 2017 mal podľa predchádzajúceho vyjadrenia prokuratúry spôsobiť kúpeľom škodu v rovnakej výške a súčasne tak zadovážiť mestu neoprávnený prospech. To malo byť v rozpore s viacerými vtedy platnými zákonmi, ako i rozhodnutím uvedených súdov. Z nich vyplývalo, že kúpele nie sú vždy platiteľom dane za ubytovanie v zmysle zákona o miestnych daniach. Primátorovi je kladené za vinu, že mal vedomosť o rozsudkoch súdov, ktoré neboli v prospech mesta, a napriek tomu konal. Rozhodnutie o vyrubení dane zastavila nakoniec finančná správa.

Na štvrtkovom pojednávaní bol vypočutý svedok Boris Holko, vtedajší prednosta Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach. Opísal, ako mesto postupovalo pri zvažovaní, či vyrubiť alebo nevyrubiť kúpeľom daň, respektíve rozdiel dane. Opakovane uviedol, že sa radili s primátormi a starostami kúpeľných miest, so Združením miest a obcí Slovenska. Vyjadrenia prokuratúry, ale i súdov boli podľa neho robené akoby podľa dvojakého metra, keď mesto Turčianske Teplice nemohlo od kúpeľov poplatok požadovať a iné kúpeľné mestá poplatok vyberali. „Boli sme z jednotlivých výrokov zmätení, prečo ten dvojaký meter je,“ povedal s tým, že ak by poplatok nechceli vybrať, dostala by sa radnica do rovnakej pozície za to, že ho nevyrubila.

„Považujem to za absurdnosť, všade poplatky mestám patria. Poplatok som vyrubil podľa najlepšieho vedomia a svedomia ako prvostupňový správny orgán, som presvedčený, že som postupoval správne. Rešpektoval som pritom vyjadrenie Ústavného súdu SR v obdobnej veci Sklených Teplíc. To, čo sa deje, považujem za politickú objednávku,“ uviedol Igor H., ktorý je v súčasnosti aj poslancom Národnej rady SR za hnutie OĽANO.

Kúpele podľa vyjadrenia právneho zástupcu poškodenej strany Petra Kubinu trvajú na zneužití právomoci verejného činiteľa. „Daň bola vyrubená nezákonne a nemala byť podľa NS vyrubená vôbec, napriek tomu sa tak stalo opakovane. Táto vec je podľa nás skutkovo nesporná, otázka stojí, či primátor bol alebo nebol povinný rešpektovať rozhodnutie NS,“ uviedol. Pojednávanie bude pokračovať v októbri.