Regióny Žilina Ružomberok

Ružomberské papierne zvažujú výmenu kotla na biomasu

Zdroj: TASR / Branislav Račko

RUŽOMBEROK – Ružomberský podnik na výrobu celulózy a papiera zvažuje výmenu súčasného kotla na biomasu za nový. Spoločnosť Mondi SCP už v tejto súvislosti podala žiadosť o posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Rozhodnutie o tom, či k realizácii investície aj dôjde, však zatiaľ nebolo prijaté, uviedla komunikačná manažérka spoločnosti Martina Piláriková.

 

Nový kotol na biomasu by mal byť projektovaný tak, aby mohol spracovať aj zvyškový odpad z recyklovaného papiera v rámci závodu. “Tento krok umožní spoločnosti posun vpred v dlhodobom zámere stať sa tzv. zero waste podnikom. Investícia do nového zariadenia by mala výhodu výrazne vyššej energetickej účinnosti a vyššieho výkonu. Zároveň sa zakúpením a nainštalovaním najlepších dostupných technológií znížia aj emisie do ovzdušia,” zdôraznila Piláriková.

Zariadenie bude spĺňať sprísnené požiadavky na ochranu životného prostredia, definované Európskou komisiou v dokumentoch BAT/BREF. “Hľadáme spôsoby ako pokračovať v znižovaní emisií a odpadov. Nový kotol na biomasu by bol veľkým krokom k naplneniu tejto ambície. Kým však urobíme ďalšie rozhodnutia, počkáme na výsledok tohto posúdenia,” vysvetlil technický riaditeľ spoločnosti Vladimír Krajči.