Rybári zatiaľ nemajú povolenie na odstrel kormoránov, v Česku za neho platia

ŽILINA – Po 13 rokoch sa na Slovensku opäť nesmie loviť kormorán veľký. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR neudelilo Slovenskému rybárskemu zväzu (SRZ) výnimku na odstrel. Výnimku z ochrany kormorána udeľovalo MŽP od roku 2007, platnosť poslednej päťročnej sa skončila 31. marca 2020. Rybári upozorňujú, že im kormorán spôsobuje desaťtisícové škody.

 

Podľa Slavomíra Helda z odboru komunikácie MŽP je kormorán veľký chránený živočích, je zakázané plašiť ho a usmrcovať. „O výnimku požiadal SRZ 30. novembra 2020. Ministerstvo si vyžiadalo odborné stanovisko od Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Do konania sú prihlásení aj iní účastníci konania (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a NUFIA), takže je predpoklad, že bude trvať dlhšie. Rozhodnutie by malo padnúť najneskôr do 30. apríla,“ uviedol Held.

Ako TASR informoval Tomáš Garaj z právneho odboru Rady SRZ, zväz požiadal o predĺženie výnimky už pred rokom v zákonom stanovenej lehote. „To zakladalo právo na predĺženie výnimky na odstrel, keďže SRZ dodržal všetky zákonné podmienky. Rozhodnutie o zastavení konania nám doručili 14. septembra, teda 227 dní od doručenia žiadosti o predĺženie,“ doplnil Garaj s tým, že maximálna lehota na rozhodnutie je 60 dní a ak MŽP nemôže z objektívnych príčin rozhodnúť, lehotu môže predĺžiť a zároveň má informovať účastníka konania. „O predĺžení sme neboli informovaní,“ zdôraznil Garaj.

Ako dodal, SRZ voči rozhodnutiu podal rozklad a zároveň na MŽP inicioval nové konanie o udelenie výnimky. Ministerstvo rozhodnutím z 28. decembra 2020 zamietlo rozklad voči rozhodnutiu o zastavení konania o predĺžení výnimky. „Aktuálne čakáme na vydanie rozhodnutia o povolení novej výnimky na plašenie a odstrel,“ uzavrel Garaj.

Kormorána veľkého je zakázané plašiť a usmrcovať. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Predĺženie výnimky na odstrel kormorána podľa Moniky Szabó z odboru komunikácie MŽP ešte pred rokom neodporučila ŠOP SR. Rezort tvrdí, že na viacerých lokalitách pravidelne dochádzalo k porušovaniu podmienok rozhodnutia. Konanie o predĺžení platnosti povolenia výnimky envirorezort zastavil, minister životného prostredia zamietol aj rozklad SRZ voči tomuto rozhodnutiu. „Naďalej platí, že konanie o udelenie výnimky aktuálne prebieha, rozhodnutie by malo padnúť najneskôr do konca apríla,“ doplnila Szabó.

V Česku vyradili kormorána veľkého zo zoznamu zvlášť chránených druhov v roku 2013 a vzťahuje sa na neho len všeobecná ochrana vtákov v nadväznosti na európsku smernicu o vtákoch, ozrejmila Dominika Pospíšilová z tlačového odboru českého envirorezortu. To umožňuje povoliť tzv. „odchylný postup“ okrem iného aj z dôvodu prevencie pred vážnymi škodami v rybárstve.

„V zásade platí, že povolenia (na odstrel a odchyt – pozn. TASR) sa vydávajú na čas migrácie a zimovania kormoránov, keď dochádza k najväčším škodám. V roku 2018 sa v Českej republike ulovilo 3395 kormoránov, v roku 2019 ich bolo 4747,“ doplnila Pospíšilová. Ako dodala, od roku 2018 platí možnosť vyplatiť poľovníkom sumu 500 českých korún (takmer 20 eur) za každého uloveného kormorána. Česko podľa nej refunduje chovateľom rýb škody spôsobené kormoránom. V minulom roku sa vyplatilo chovateľom viac ako 73 miliónov českých korún (viac ako 283-tisíc eur).

Na Slovensku je kormorán veľký druhom európskeho významu s ohrozenosťou podľa červeného zoznamu v kategórii vzácny, približuje ŠOP SR na svojom webe. Jeho spoločenská hodnota je 166 eur. Ako na svojej webovej stránke informovala Slovenská ornitologická spoločnosť, podľa zimného sčítania vtáctva zimovalo v roku 2016 na Slovensku 8649 kormoránov, v roku 2017 ich bolo 5498 a v roku 2018 zimovalo 6218 kormoránov. Kormorán veľký skonzumuje za jeden deň priemerne asi pol kilogramu rýb. Ku nám prilietavajú na jeseň z Pobaltia, Ruska a Škandinávie.

Viac o téme: Česká republika, chránený druh, kormorán, Ministerstvo životného prostredia SR, odstrel, povolenie, rybári, Slovenský rybársky zväz, výnimka

Súvisiace články