Regióny Žilina Domáce

SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela herecká LEGENDA! Získala uznanie aj mimoriadne OCENENIE

Ilustračná foto. Zdroj: archív regiony.zoznam.sk

MARTIN – Smutná správa zasiahla slovenskú divadelnú scénu. Na večnosť sa pobral muž, ktorý bol legendou v rámci ochotníckeho divadla na Slovensku. Michal Kováč-Adamov sa venoval nielen vlastnej spisovateľskej tvorbe, ale bol aj hercom, režisérom, muzeológom a veľká časť jeho života bola spojená s Maticou slovenskou v Martine. Za svoju svedomitú prácu si vyslúžil aj mimoriadnu cenu od Asociácie divadelných kritikov SC AICT.

Tragická správa zasiahla slovenskú umeleckú scénu. Vo veku 93 rokov ju v nedeľu 21. mája 2023 opustila legenda slovenského ochotníckeho divadla, Michal Kováč-Adamov. Okrem divadlu sa venoval aj ďalším činnostiam a patril ku kultúrnym a literárnym historikom i teatrológom.

Michal Kováč-Adamov sa narodil 24. 5. 1930 v Opatovciach nad Žitavou. Vášeň k divadlu objavil už počas štúdií na gymnáziu, kde sa začali jeho prvé herecké a režisérske pokusy. Neskôr začal účinkovať v zlatomoravských súboroch, až napokon v 50. rokoch sa dostal do ochotníckych súborov v Martine, kde bol hercom, režisérom i dramaturgom. Na vysokú školu odišiel do Bratislavy na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. Vyštudoval tu odbor slovenčina – literárna veda. Neskôr študoval aj v Brne na Univerzite J. E. Purkyňu, a to knihovníctvo a muzeológiu.

Ako uvádza Divadelný ústav Bratislava, počas svojho života vystriedal množstvo zamestnaní. V Brne prednášal literárnu muzeológiu ako hosťujúci docent a neskôr bol pracovníkom Matice slovenskej v Martine. Veľká časť jeho života je spojená práve s Maticou slovenskou, kde začal najprv pracovať ako pracovník bibliografického oddelenia, potom ako tajomník prípravného výboru osláv storočnice Matice slovenskej, potom v literárnom archíve a napokon ako vedúci oddelenia popularizácie klasického dedičstva. V roku 1966 sa stal riaditeľom Pamätníka slovenskej literatúry MS. V 70. rokoch dostal kvôli komunistickej ideológii a svojim názorom nielen zákaz publikovať, ale ho aj zosadili z funkcie. Počas tohto obdobia prednášal v Žiline gymnazistom – maturantom o súčasnej literatúre a venoval sa literárnemu múzejníctvu. V rokoch 1971 – 1976 pôsobil ako metodik pre literárne múzeá v Literárnom múzeu. Po páde komunizmu zastával funkciu námestníka ministra kultúry (1990 – 1992).

Po istom čase prejavoval čoraz viac záujem o vlastnú tvorbu, ktorá je naozaj veľmi bohatá. Písal literárne bibliografie, kultúrno-historické práce, muzeologické práce či teatrologické práce.  Dôležité miesto v jeho tvorbe malo aj divadlo a písal najmä scenáre pre detské i bábkové divadlo a historicko-dokumentárne hry. Pôsobil aj ako dramaturg v Československom filme v Bratislave.

Michal Kováč-Adamov svoj život zasvätil ochotníckemu divadlu. Vďaka jeho radám ochotnícke divadlo v Turci umelecky napredovalo a rozvíjalo sa. Založil festival Scénická žatva. Dokonca bol lektorom a posudzovateľom iných ochotníckych divadelných festivalov a členom poroty takmer všetkých turčianskych regionálnych divadelných súťaží.

Za mimoriadny prínos v oblasti divadla mu v novembri 2022 Asociácia divadelných kritikov SC AICT udelila Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla.

Na sociálnych sieťach mu mnohí zanechávajú dojemné odkazy. Eva píše: “Miško urobil kus dobrej roboty na poli ochotníckeho divadla. Vážila som si ho a rada som s ním debatovala. Bol to pekný a naplnený život! Budeme na neho často a v dobrom spomínať.”