Regióny Žilina Ružomberok

Výroba celulózy síce spôsobuje zápach, ale neškodí zdraviu. Primátor naopak hovorí o probléme dopravy

Zdroj: TASR / Branislav Račko

RUŽOMBEROK – Región Ružomberka je z hľadiska úmrtnosti na respiračné, onkologické a kardiovaskulárne ochorenia na úrovni celoslovenského priemeru. Vyplýva to zo stanoviska hlavného hygienika SR, ktoré na komisii pre riešenie zápachu a prašnosti v meste Ružomberok prezentoval vedúci odboru hygieny životného prostredia na Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Michal Jajcaj. Členom komisie odporučil zamerať pozornosť na hľadanie účinných riešení na znižovanie emisií znečisťujúcich látok, a to najmä z dopravy a lokálneho vykurovania domácností.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas vo svojom stanovisku ku kvalite ovzdušia v Ružomberku priznal, že príčinou charakteristického zápachu v meste a jeho okolí sú organosírne zlúčeniny uvoľňujúce sa počas výroby celulózy v prevádzkach spoločnosti Mondi SCP, a. s. Na základe výsledkov merania kvality ovzdušia však podľa jeho slov nemajú zlúčeniny vznikajúce pri výrobe celulózy negatívny vplyv na zdravie obyvateľov. “Len v ojedinelých prípadoch pri zvýšenej koncentrácii sa môžu u citlivejších jedincov prejaviť príznaky ako bolesť hlavy, nevoľnosť alebo podráždenie dýchacích ciest,” uvádza sa v stanovisku hlavného hygienika.

ÚVZ sa zaoberal štatistikou úmrtnosti na respiračné, onkologické a kardiovaskulárne ochorenia. “Dospeli sme k záveru, že región Ružomberka je z hľadiska úmrtnosti na tieto ochorenia približne na úrovni celoslovenského priemeru,” skonštatoval Jajcaj. “Ak sa počet zomretých osôb na nádorové ochorenia prepočíta na 1 000 obyvateľov, je priemerný počet úmrtí na tieto ochorenia za posledných 23 rokov v mestách Ružomberok aj Liptovský Mikuláš rovnaký, čiže dve úmrtia na nádorové ochorenia na 1 000 obyvateľov,” dodal Jajcaj. Podľa neho majú podstatne väčší potenciál poškodzovať zdravie drobné prachové častice, viažuce na seba iné škodliviny, ako napr. ťažké kovy či dioxíny. Aj preto odporučil členom komisie zamerať pozornosť na oblasť dopravy a lokálneho spaľovania.

Lepšia plynulosť dopravy

V podobnom duchu sa vyjadril aj Jiří Bílek z Vysokej školy banskej v Ostrave, ktorý je poradcom primátora Igora Čombora pre oblasť životného prostredia. “Určite veľmi efektívnym riešením by bola výmena lokálnych kotlov za modernejšie zariadenia. Ľuďom treba sprístupniť ekologické kúrenie, ale samozrejme je dôležitá aj osveta, ako čo najefektívnejšie kúriť. Ružomberku by zaiste pomohol presun tranzitnej dopravy mimo mesta, keďže nárast premávky v posledných rokoch je enormný a má vysoký podiel na celkovom znečistení,” naznačil možné opatrenia Bílek.

Podľa jeho slov by samospráva mohla zabezpečiť aj riešenia pre lepšiu plynulosť dopravy, ekologickejšiu verejnú dopravu, ale napríklad aj na efektívnejšie čistenie ulíc. “Je napríklad zvykom čistiť ulice po zime až vtedy, keď sa roztopí sneh, blato vyschne a zmení sa na prach. Vtedy už je neskoro, rozvírený prach sa dostane do vzduchu a nezbavíme sa ho niekoľko týždňov. Preto treba ulice čistiť práve v čase topenia snehu, reagovať flexibilne a nie podľa vopred stanoveného harmonogramu,” uviedol jeden z príkladov zníženia prašnosti český odborník.

Kúpa špeciálneho vozidla

Ružomberský primátor Igor Čombor by bol rád, keby komisia už čoskoro mohla prezentovať prvé konkrétne výsledky svojho snaženia. “Musíme zamerať pozornosť na nárast automobilovej dopravy. Tá veľmi znečisťuje okolie časticami, ktoré sú obsiahnuté vo výfukových plynoch. Určite by pomohlo, keby sa čo najskôr dokončil diaľničný úsek Ivachnová – Hubová a zároveň vybudoval obchvat Ružomberka. Existujú už aj úvahy o vylúčení dopravy zo stredu mesta,” uviedol Čombor. Ten zároveň očakáva kompenzačné opatrenia od koncernu Mondi SCP, aj priamo na komisii sa hovorilo o výmene kotla v ZŠ v Bielom Potoku, ale aj kúpe špeciálneho vozidla na súbežné čistenie ulíc a ovzdušia.

Komisiu pre riešenie zápachu a prašnosti zriadil ružomberský primátor Igor Čombor vo februári tohto roku, po tom, čo spoločne s poslancami dostal otvorený list poukazujúci na enormný nárast úmrtnosti populácie okresu Ružomberok počas posledných dvadsiatich rokov. Miesto v komisii majú okrem zástupcov samosprávy, priemyselnej sféry, zdravotníctva aj občianski aktivisti. Tým sa nedávno podarilo zozbierať 11 415 podpisov pod petíciu Za zdravý Ružomberok, ktorú odovzdali v Národnej rade SR.