Regióny Žilina

Významné výročie! Žilinskí policajti sa dočkali obrovskej cti

Zdroj: FB / Mesto Žilina

ŽILINA – Mesto Žilina má po troch desaťročiach moderne vybavenú a dobre fungujúcu mestskú políciu. Pri príležitosti osláv 30. výročia jej založenia to povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Ďakovným listom ocenil 33 mestských policajtov, ktorí odpracovali 15 rokov a viac, policajti Martin Hulín a Peter Molnár si prevzali čestné uznania za pohotovosť, rozvážnosť a obetavosť pri záchrane ľudského života.

 

“Mestská polícia sa od vzniku vykreovala do podoby dynamickej organizácie, s vysokým profesionálnym nasadením a zodpovednosťou. Dôkazom kvalitne odvedenej práce jednotlivých okrskov a ich pracovníkov je množstvo nahlásených prípadov. Za to všetko patrí MP nielen uznanie, ale aj vďaka nás všetkých, ktorým pomáha v každodenných situáciách,” povedal Fiabáne. Žilinskí mestskí policajti v súčasnosti plnia úlohy v šiestich územných obvodoch. “Pracujú na troch staniciach, dvoch miestach prvého kontaktu, okrsky nechýbajú napríklad na sídliskách Hliny, Vlčince či Hájik. Okrem bežného dohľadu nad verejným poriadkom plní polícia aj ďalšie úlohy. Ide o preventívno-bezpečnostné akcie, bezpečnostné opatrenia počas podujatí, monitorovanie verejných priestranstiev kamerovým systémom, odchyt zatúlaných psov a pôsobenie v oblasti prevencie,” vymenoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

“Ochrana života, zdravia a majetku občanov bola pre nás vždy prvoradou, veď bezpečnosť občanov a ich blízkych je jednou z najdôležitejších priorít. Mestská polícia pri mimoriadnych udalostiach zachránila niekoľko desiatok ľudských životov a ochránila majetok mnohým ľudom. V súčasnej dobe sa nám spoločne s kolegami darí skvalitňovať našu prácu, modernizovať útvar po viacerých stránkach a presadzovať víziu do budúcna. Teda tvoriť mestskú políciu hodnú krajského mesta,” povedal náčelník mestskej polície Žilina Peter Mišejka. Novodobá história žilinskej mestskej polície sa začala písať 11. decembra 1990, keď sa konalo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. V apríli 1991 vyšli do ulíc prví príslušníci MP a začali plniť svoje úlohy. V súčasnosti má útvar 84 príslušníkov, ktorí zabezpečujú úlohy najmä v oblasti verejného poriadku a ochrany zdravia či majetku, uzavrel hovorca mesta Žilina.