Regióny Žilina

Zápis do žilinských materských škôl sa uskutoční v polovici mája

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / František Iván

ŽILINA – Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 12. do 14. mája. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

 

 “Zákonný zástupca dieťaťa je povinný doručiť skôlke písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,” uviedol Miškovčík. Doplnil, že vzhľadom na zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o materskú školu sa budú prednostne prijímať deti, ktoré nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo pokračujú v jeho plnení (odklad povinnej školskej dochádzky).

“Rodič môže podať žiadosť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu škôlky, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom online formulára, ktorý bude sprístupnený na webovej stránke konkrétnej škôlky 12. mája. Žiadosť o prijatie dieťaťa si rodičia môžu stiahnuť na webových stránkach predškolského zariadenia,” dodal hovorca mesta. Predprimárne vzdelávanie v škôlke je od 1. septembra 2021 ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti povinné. V súčasnosti navštevuje materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 2302 detí, z toho 787 predškolákov, uzavrel Miškovčík.