Regióny Žilina Dolný Kubín

Zápis prvákov do základných škôl v Dolnom Kubíne bude od 15. do 23. apríla

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

DOLNÝ KUBÍN – Zápis prvákov do štyroch základných škôl (ZŠ) zriadených mestom Dolný Kubín bude v dňoch od 15. do 23. apríla. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa zápis uskutoční elektronickou formou bez prítomnosti detí. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.

 

“V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie budú ZŠ jednotlivo predvolávať zákonných zástupcov aj s dieťaťom k overeniu údajov na prihláške. Bližšie informácie o zápise spolu s elektronickou prihláškou nájdu rodičia na internetových stránkach konkrétnej školy,” doplnil Buzna. Zákonní zástupcovia detí majú tento rok na výber zo šiestich ZŠ pôsobiacich v meste. “Je len na rodičovi, ktorú školu si vyberie. Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ZŠ Janka Matúšku, ZŠ Petra Škrabáka, ZŠ Martina Kukučína alebo ZŠ s materskou školou Kňažia,” vymenoval vedúci odboru školstva na mestskom úrade Michal Švento.

V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín sú celkom štyri ZŠ, sedem materských a dve základné umelecké školy. Pracuje v nich 257 pedagogických a 124 nepedagogických zamestnancov. V ZŠ sa učí 1955 žiakov, 607 detí navštevuje materské školy a 1165 základné umelecké školy.