Regióny Žilina Liptovský Mikuláš

Zápisy do materských škôl v Liptovskom Mikuláši budú začiatkom mája

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / František Iván

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Zápisy do materských škôl v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš sa uskutočnia začiatkom mája. Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do škôlky na školský rok 2021/2022 sa budú podávať od 3. do 7. mája. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

 

Riaditelia materských škôl zverejnia miesto, čas a podrobnosti podávania žiadostí o prijatie na verejne prístupnom mieste v priestoroch škôlky a na svojom webovom sídle. Vedúca odboru školstva na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Marta Gerbocová rodičom odporúča komunikáciu elektronickou formou.

“Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa zverejnia školy na svojich internetových stránkach. Zákonný zástupca k žiadosti priloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast,” dodala hovorkyňa mesta.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. “Deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú určené spádové materské školy. Riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna,” zhrnula Gerbocová.