Regióny Žilina

Železničiari odpredajú nehnuteľnosti železničnej polikliniky v Žiline

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

ŽILINA – Železnice Slovenskej republiky vyhlásili ponukové konanie formou elektronickej aukcie na odpredaj nehnuteľností železničnej polikliniky v Žiline. Informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

 

Zdôraznila, že aj po odpredaji nehnuteľností bude v poliklinike pokračovať poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, keďže jednou z dôležitých podmienok odpredaja je postúpenie práv a povinností z platnej nájomnej zmluvy na kupujúceho. “Ostatné podmienky a detaily vyhláseného ponukového konania formou elektronickej aukcie sú zverejnené na https://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby/pred aj-prenajom-majetku/. Detailné podmienky ponukového konania sú zverejnené na webovom sídle ŽSR www.zsr.sk.  Uzávierka prvej fázy ponukového konania je do 30. júna 2021 do 14.00 h. Potom bude pokračovať elektronická aukcia s riadne prihlásenými záujemcami,” doplnila hovorkyňa.

“Súbor týchto nehnuteľností (budovy a pozemky o výmere 3300 štvorcových metrov) sa nachádzajú v zastavanom území mesta Žilina v blízkosti autobusovej a železničnej stanice. Hlavnú budovu polikliniky v Žiline postavili v roku 1961. Stavba je päťpodlažná vrátane podpivničenia a podkrovia. V správe ŽSR prešla dvoma rekonštrukciami – v roku 1996 sa napríklad nadstavilo ďalšie poschodie (podkrovie), vymenili okná či zateplila obvodová konštrukcia budovy. V roku 2017 sa v rámci opráv odstránila vlhkosť muriva a zrekonštruovalo sa podzemné podlažie,” konkretizovala Feik Achbergerová.

Dlhodobým zámerom železničiarov v oblasti nakladania s nehnuteľným majetkom je racionalizácia jeho rozsahu a znižovanie nákladov na jeho správu. “Zároveň je potrebné efektívne kapitalizovať ostatný majetok, ktorý nesúvisí s hlavnou činnosťou ŽSR, teda správou a údržbou železničnej infraštruktúry. Takýmto trvalo nepotrebným majetkom sú aj nehnuteľnosti zdravotníckych zariadení ŽSR, ktorých proces postupného odčleňovania sa začal už v roku 2005, a to formou prenechania týchto nehnuteľností do prenájmu licencovaným poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti,” vysvetlila hovorkyňa železníc.

Proces kapitalizácie týchto nehnuteľností aktuálne pokračuje prípravou na ich odpredaj. “Týmto krokom ŽSR reflektujú na závery projektu ‘Lepšie fungovanie Železníc Slovenskej republiky’, ktorý v roku 2019 zverejnil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR po ukončení previerky v spoločnosti. Jedným z prijatých opatrení bola úloha efektívne odpredať trvalo nepotrebný majetok, a tým znižovať prevádzkové náklady na jeho správu a údržbu,” pripomenula Feik Achbergerová.

Doplnila, že železnice v roku 2021 plánujú vyhlásiť ponukové konania aj na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku zvyšných zdravotníckych zariadení v správe Železníc Slovenskej republiky, konkrétne na železničné nemocnice s poliklinikou v Bratislave a Košiciach a železničnú polikliniku vo Zvolene.