Regióny Žilina

Žilina sa má čím pochváliť. Rok 2020 uzavrela s vyrovnaným rozpočtom vyše 91 miliónov eur

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

ŽILINA – Mesto Žilina uzavrelo rok 2020 s vyrovnaným rozpočtom v celkovej výške 91,02 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2020, ktorý v utorok schválili poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva formou videokonferencie.

 

Bežné príjmy mesta dosiahli 80,49 miliónov eur, kapitálové príjmy 1,83 milióna eur a príjmové finančné operácie 8,66 milióna eur. Bežné výdavky dosiahli 71,10 milióna eur, kapitálové výdavky 5,22 milióna eur a výdavkové finančné operácie 3,70 milióna eur.

Výsledok hospodárenia k 31. decembru 2020 predstavoval vrátane finančných operácií prebytok vo výške 10,97 milióna eur. Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov predstavujú disponibilné zdroje 8,24 milióna eur. Poslanci schválili presunutie 8,23 milióna eur do rezervného fondu mesta.