Regióny Žilina

Žilina upraví nájomné za letné terasy na symbolické jedno euro

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Františšek Iván

ŽILINA – Mesto Žilina pripravuje úpravu nájomného za pozemky pod letné terasy, ktoré chce po zvyšok sezóny v tomto roku stanoviť na symbolické jedno euro.

 

Žilinský primátor Peter Fiabáne vysvetlil, že podľa platnej legislatívy mesta nie je možné odpustiť nájomné ani upustiť od jeho vymáhania. “Za terasy v Žiline sa neplatí poplatok, ale nájomné za pozemky pod letné terasy v zmysle nájomnej zmluvy, ktorého výška je určená uznesením mestského zastupiteľstva (MsZ). Pohybuje sa v rozmedzí od 0,15 eura do 0,53 eura za štvorcový meter a deň nájmu v závislosti od toho, kde sa pozemok nachádza. Nejde teda o systém riešenia cez záber verejného priestranstva, čo je rozdiel oproti viacerým mestám na Slovensku,” podotkol Fiabáne.

“V meste Žilina sa pozemky mesta pod letné terasy prenajímajú priamym prenájmom. V nájomnej zmluve je možné lepšie špecifikovať podmienky nájmu a dohodnúť si sankcie za nedodržanie povinností. Zmena tohto zavedeného systému je legislatívne náročnejšia a nie je možné ju flexibilne uskutočniť tak, aby ňou bolo možné reagovať na koronakrízu,” uviedol Fiabáne.

Svojvoľná zmena nie je možná

Mesto už podľa neho spracúva návrh zmeny nájomných zmlúv. “Keďže ide o financie, musíme to na 15 dní zverejniť na úradnej tabuli. Po uplynutí lehoty na pripomienkovanie tohto návrhu zvolám online MsZ, kde predpokladám, že to bez problémov schválime. Tým chceme čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety majiteľom terás, aby sme ich nezaťažovali,” povedal žilinský primátor.

Pripomenul, že výšku nájomného určenú uznesením MsZ nie je možné svojvoľne meniť. “Rovnako to nie je možné urobiť ani dodatkom k nájomnej zmluve, keďže minimálnu výšku nájomného určuje uznesenie a reálna výška vzíde až z priameho prenájmu – súťaže,” uzavrel Fiabáne.