Regióny Žilina

Žilina začína odstraňovať podpornú konštrukciu pod križovatkou Rondel

Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

ŽILINA – Mesto Žilina začína v pondelok s postupným odstraňovaním podpornej konštrukcie pod križovatkou Rondel. Demontovať by ju mali do konca týždňa. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

 

Doplnila, že po májovom požiari, ktorý zasiahol piliere kruhovej križovatky Rondel, zabezpečila žilinská samospráva statiku mostného objektu podpornou konštrukciou. “Dopravu cez túto frekventovanú križovatku spustili začiatkom júna, no mesto stále čakalo na výsledky analýzy stavu mosta po požiari. Tie má k dispozícii od minulého týždňa. Výsledky analýzy nepreukázali také štrukturálne mineralogické zmeny, ktoré by potvrdzovali poškodenie betónu vplyvom rozsiahleho požiaru. Mesto preto pristupuje k odstráneniu konštrukcie, ktorá dočasne slúžila ako podpera mostného objektu,” dodala Zigová.

“Po vyhlásení mimoriadnej situácie sme sa čo najrýchlejšie snažili zastabilizovať mostný objekt, aby sme mohli v čo najkratšom možnom termíne opätovne spustiť dopravu. Zafinancovali sme osadenie podpornej konštrukcie, jej prenájom a budeme financovať aj jej demontáž. Vzhľadom na to, že súčasná podporná konštrukcia je nákladná a odstránenie preukázaných poškodení vieme realizovať finančne menej náročnými mechanizmami, rozhodli sme sa ju odstrániť,” uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Nedoriešené vlastnícke vzťahy

Mesto podľa jeho slov muselo investovať aj do prenosného dopravného značenia. “Hoci sme už do zastabilizovania situácie investovali značnú sumu financií, stále zostávajú otázkou nedoriešené vlastnícke vzťahy. Doposiaľ nemáme k dispozícii žiadne dokumenty, ktoré by potvrdzovali, kto v skutočnosti prebral Rondel po výstavbe a kto je teda aj jeho vlastníkom. Požiadali sme preto o vyjadrenie ministerstvo dopravy,” vysvetlil Fiabáne.

Mimoriadnu situáciu vyhlásilo mesto 19. mája 2019 po nočnom požiari, ktorý vznikol na železničnej zastávke Žilina-Záriečie a rozšíril sa na priľahlý mostný objekt a jeho piliere. Platila do 3. júna, pričom od 1. júna bola premávka cez Rondel spustená v plnom režime, pripomenula hovorkyňa mesta Žilina.