Žilina získala na modernizáciu učební základnej školy viac ako jeden milión eur

ŽILINA – Mesto Žilina získalo viac ako jeden milión eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na modernizáciu odborných učební základných škôl (ZŠ). Jazykové, prírodovedné, polytechnické a špecializované učebne s informačno-komunikačnou technikou začne v 12 školách modernizovať na konci septembra. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

 

Doplnil, že v ZŠ Lichardova sa vybuduje nová jazyková trieda a zmodernizuje sa učebňa fyziky a knižnica. „V rámci projektu sa zmodernizujú odborné učebne aj v ZŠ Školská 49, Jarná, Do Stošky, Limbová, ZŠ a MŠ Gaštanová. Odborné učebne a knižnice sa obnovia aj v ZŠ Martinská, V. Javorku, Slovenských dobrovoľníkov a ZŠ a MŠ na Ulici sv. Gorazda 1 v Žiline. Na obnovu existujúcich a budovanie nových odborných a jazykových učební sa projekt zameria v ZŠ Námestie mladosti 1, ZŠ Karpatská zriadi školskú knižnicu a odborné učebne. V prvej etape projektu v nasledujúcich týždňoch pribudne v školách nový nábytok,“ uviedol Miškovčík.

„Počas letných mesiacov sme pracovali na realizácii rekonštrukčných prác v ZŠ a na príprave nových projektov. Je prioritou mesta, aby mali školy vyhovujúce zázemie, v ktorom sa žiaci a učitelia cítia naozaj dobre. Som veľmi rád, že aj aktuálne realizovanými projektmi sa zvýši kvalita vzdelávania v žilinských ZŠ,“ povedal primátor Peter Fiabáne.

Viac o téme: Do Stošky, fyzika, Integrovaný regionálny operačný program, Jarná, jazyková trieda, knižnica, Limbová, materská škola, modernizácia, MŠ Gaštanová, Peter Fiabáne, Primátor, projekt, rekonštrukcia, učebne, základná škola, Žilina, , ZŠ Školská

Súvisiace články