Regióny Žilina

Žilinská univerzita ponúka bezplatnú aplikáciu na online rokovania s hlasovaním

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

ŽILINA – Fakulta riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) ponúka v čase pandémie nového koronavírusu samosprávam, verejným orgánom a univerzitám bezplatne aplikáciu OnVote na online rokovania spojené s hlasovaním. TASR o tom informovala Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.

 

Doplnila, že aplikáciu OnVote využívajú od decembra 2020 na rôznych zasadnutiach samosprávnych orgánov organizovaných UNIZA a na FRI UNIZA. “Sú to napríklad rokovania vedeckých rád, akademických senátov či výberové konania. Vo štvrtok 25. februára použili aplikáciu na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, pričom ohlasy na ňu boli pozitívne,” uviedla Valentovičová.

“Verím, že aplikácia OnVote, vytvorená na FRI UNIZA, pomôže aj samosprávam, uľahčí online rokovania a čo najviac priblíži hlasovania bežnému štandardu rokovaní aj v tejto komplikovanej dobe,” povedal dekan FRI UNIZA a hlavný iniciátor vzniku aplikácie Emil Kršák.

Aplikácia podporuje viacero typov hlasovaní, výsledky hlasovania sú dostupné ihneď po jeho ukončení a všetci účastníci si môžu priebežne stiahnuť detailný protokol o hlasovaní. “Účastníci sa môžu do aplikácie jednoducho prihlásiť prostredníctvom svojho konta Microsoft alebo Google. Aplikáciu je možné používať z vlastného počítača alebo mobilného telefónu. Je zabezpečená tak, aby nebolo možné neoprávnené prihlásenie a zneužitie hlasovania respektíve jeho dodatočná úprava,” vysvetlila Valentovičová.

Záujemcovia o bezplatné využívanie online hlasovacieho systému OnVote môžu kontaktovať prodekana pre vedu a výskum FRI UNIZA Michala Kohániho (michal.kohani@fri.uniza.sk). “Radi poskytneme aj krátke školenie o výhodách a jednotlivých funkciách nášho online hlasovacieho systému,” dodal Koháni.