Regióny Žilina

Žilinské zastupiteľstvo vyberie ľudí do mestských spoločností vo výberových konaniach

Zdroj: archív

ŽILINA – Mesto Žilina bude vyberať svojich zástupcov do štatutárnych orgánov spoločností s majetkovou účasťou mesta vo výberových konaniach. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

 

Doplnila, že prostredníctvom výberových konaní bude mesto hľadať nových šéfov v spoločnostiach Žilina Invest, ŽILBYT, Dopravný podnik mesta Žiliny a Mestská krytá plaváreň Žilina. “Do spoločností Žilinské komunikácie a Severoslovenské vodárne a kanalizácie sa budú takýmto spôsobom vyberať členovia predstavenstva,” uviedla Zigová.

“Poslaním mestských podnikov a organizácií je plniť verejný záujem. Preto musíme mať v ich čele skúsených a schopných odborníkov, ktorí budú s verejnými financiami nakladať hospodárne a efektívne. Preto sme sa rozhodli urobiť zásadné zmeny v spôsobe výberu riaditeľov a členov predstavenstiev týchto spoločností. Všade chceme nepolitickým a transparentným spôsobom vybrať ľudí, ktorí budú vedieť zodpovedne hospodáriť so zverenými finančnými prostriedkami a v prvom rade dokážu splniť všetky náročné úlohy, ktoré nás v nasledujúcom období čakajú,” vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Zástupcov už zastupiteľstvo schválilo

Výberové konanie bude podľa hovorkyne mesta dvojkolové a bude ho riadiť výberová komisia, zložená z piatich členov. “Prvé kolo sa začína samotným vyhlásením výberového konania a končí sa hlasovaním výberovej komisie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti vo výberovom konaní. Druhé kolo sa začína zaslaním pozvánok na osobný pohovor a končí sa hlasovaním komisie a následným vyhlásením výsledkov výberového konania. Víťazných uchádzačov výberových konaní budú musieť odsúhlasiť mestskí poslanci,” dodala Zigová.

“Zásady organizácie výberových konaní do štatutárnych orgánov spoločností s majetkovou účasťou mesta budú zverejnené na stránke mesta spolu s materiálom do najbližšieho rokovania zastupiteľstva. Výberové konania do spoločností MsHK Žilina a MsHKM Žilina sa nebudú vypisovať, v oboch prípadoch už mestské zastupiteľstvo zástupcov schválilo,” uzavrela hovorkyňa mesta.