Regióny Žilina

Žilinský samosprávny kraj rozdelí regionálne dotácie vo výške státisícov eur

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

ŽILINA – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) poskytne regionálne dotácie vo výške 325-tisíc eur na voľnočasové aktivity, aktivity v oblasti kultúry, rozvoja cyklistickej či verejnej športovej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok na ochranu verejného zdravia. Poslanci Zastupiteľstva ŽSK o tom rozhodli v pondelok na rokovaní prostredníctvom videokonferencie.

 

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 1100 eur a maximálna výška dotácie je 3000 eur. Uzávierka podávania žiadostí je 31. marca 2021. “Oprávneným žiadateľom je obec na území ŽSK, právnická osoba iná ako obec so sídlom na území ŽSK (napríklad nezisková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia a podobne) a fyzická osoba – podnikateľ s trvalým pobytom na území ŽSK,” uvádza sa v dôvodovej správe schválenej výzvy ŽSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

“Z časového hľadiska sa za oprávnené výdavky podporovanej činnosti považujú bežné a kapitálové výdavky žiadateľa (prijímateľa dotácie), vzniknuté v čase od 1. januára 2021. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa bude podávať prostredníctvom elektronického systému dostupného na dotaciezsk.egrant.sk, s výnimkou čestného vyhlásenia, ktoré musí byť doručené aj v originálnej podobe,” informuje dôvodová správa.