Regióny Žilina

ZNÁMY POTRAVINOVÝ REŤAZEC sa rozrastie o logistické centrum za 50 miliónov

MARTIN – Obchodný reťazec Lidl plánuje rozšíriť sieť svojich logistických centier na Slovensku. K centrám v Prešove, Seredi a Nemšovej by malo do troch rokov pribudnúť logistické centrum v obci Rakovo neďaleko Martina.

 

Zámer v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) už spoločnosť predložila odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Martine. Rozpočtové náklady stavby odhadol Lidl na 50 miliónov eur. Začať stavať plánuje vo februári 2023, pričom výstavba by mala trvať 18 mesiacov. V logistickom centre bude zamestnaných 410 ľudí.

Obec Rakovo sa nachádza 10 kilometrov južne od Martina, Lidl chce stavať v poradí štvrté logistické centrum pri ceste I/65. „Areál Logistického centra bude pozostávať zo skladovej haly, vrátnic, objektu pre vodičov kamiónov, vnútroareálových komunikácií, parkoviska pre osobné a nákladné automobily, vonkajších zariadení a objektov technického vybavenia, križovatky s napojením na verejnú infraštruktúru a prípojok,” priblížil vo svojom zámere investor.

Celková plocha výstavby areálu predstavuje výmeru 191 981 metrov štvorcových, pričom v tejto výmere nie sú zarátané plochy pre rozšírenie verejných komunikácií pre napojenie na cestnú infraštruktúru a verejné chodníky, prípadne plochy výstavby napojenia infraštruktúry inžinierskych sietí. Logistická hala zaberie plochu približne 77-tisíc metrov štvorcových, zeleň tvorí pätinu riešeného územia. Investor počíta s vytvorením 450 parkovacích miest.