Regióny Žilina

Krásno nad Kysucou hľadá nového hlavného kontrolóra. Mestské zastupiteľstvo ho bude voliť 3. marca

Zdroj: pixabay.com

KRÁSNO NAD KYSUCOU – Voľbu hlavného kontrolóra mesta Krásno nad Kysucou vyhlásilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na 3. marca. Mesto o tom informuje na svojej internetovej stránke.

 

 “Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra mesta Krásno nad Kysucou zašle alebo osobne doručí písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 17. februára do 13.00 h na adresu Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou v zalepenej obálke s označením VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA KRÁSNA NAD KYSUCOU – NEOTVÁRAŤ,” uviedlo mesto.

Nástup hlavného kontrolóra do práce je od 15. apríla s 30-percentným pracovným úväzkom (2,25 hodiny denne). “Uchádzača, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, zaradia ako kandidáta do voľby na funkciu hlavného kontrolóra. V deň konania voľby bude mať právo na vystúpenie a vlastnú prezentáciu pred poslancami MsZ v časovom rozsahu maximálne päť minút,” doplnilo mesto.