Regióny Žilina

Mesto Žilina zdvojnásobilo podporu projektov v oblasti kultúry

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

ŽILINA – Mesto Žilina tento rok zdvojnásobilo finančnú podporu projektov v oblasti kultúry, na ktoré vyčlenilo 120.000 eur. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka majú zvýšené dotácie zmierniť dosahy pandémie nového koronavírusu na kultúru a pomôcť aktivitám kultúrnych organizácií v čase kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026.

 

Záujemcovia sa môžu zapojiť do výzvy na predkladanie žiadostí o granty do 23. apríla 2021. “Financie z dotácií môžu použiť na aktivity uskutočnené len v tomto kalendárnom roku. Minimálny príspevok na jeden projekt je vo výške 350 eur, maximálne môže mesto prispieť sumou 5000 eur v prípade podania jedného projektu alebo 2500 eur v prípade dvoch projektov,” vysvetlil hovorca mesta.

Granty podporia aj žilinské podujatia s viacročnou tradíciou. “Pozornosť bude venovaná tiež rozvoju európskej a cezhraničnej spolupráce cez zapojenie sa do európskych a medzinárodných projektov s inštitúciami a umelcami z partnerských miest Bielsko-Biala a Frýdek-Místek. Finančná podpora bude zameraná i na aktivity pripomínajúce významné míľniky mesta. S dôrazom na 640. výročie privilégia pre žilinských Slovákov, udeleného kráľom Ľudovítom I. v roku 1381, a 700. výročie udelenia najstarších mestských práv kráľom Karolom Róbertom v roku 1321,” doplnil Miškovčík.

“Postup nášho mesta do druhého kola súťaže EHMK 2026 nám dáva veľkú nádej, že vízie, ktoré sme prezentovali pred skupinou európskych odborníkov, naozaj zaujali. Napĺňame náš záväzok kontinuálne zvyšovať výdavky mesta na kultúru. Práve prostredníctvom väčšej podpory kultúrnych aktivít a kultúrnych inštitúcií chceme dať príležitosť organizáciám a jednotlivcom, aby mohli svoje projekty prezentovať aj verejnosti,” podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Oprávnenými žiadateľmi o grant sú mimovládne organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou, registrované cirkvi a nimi zriadené organizácie alebo podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory. Žiadateľ o grant musí mať sídlo či trvalý pobyt v meste Žilina alebo vykonávať činnosť na území mesta, prípadne poskytovať služby obyvateľom mesta, konkretizoval Miškovčík.