Regióny Žilina

Prvákov môžu rodičia zapísať do 14 mestských základných škôl

Ilustračné foto. Zdroj: TASR

ŽILINA –  V Žiline môžu rodičia zapísať deti do prvých ročníkov 14 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 3. do 5. apríla 2024. TASR o tom informovala Zuzana Ondrášová z odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu (MsÚ) v Žiline.

Pripomenula, že na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. “Rodičia môžu poskytnúť škole osobné údaje už pred zápisom dieťaťa prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky ZŠ,” uviedla.

Podľa vedúcej odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Žiline Moniky Pastierikovej sa zapisujú deti narodené od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 a deti, ktoré majú v aktuálnom školskom roku predĺžené pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. “Vo výnimočných prípadoch môžu rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov. No k žiadosti musia predložiť súhlasné vyjadrenie zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné stanovisko detského lekára,” doplnila.

Pre mimoriadne nadané deti otvára ZŠ s materskou školou (MŠ) na Ulici sv. Gorazda aj v tomto roku špeciálne triedy pre intelektovo nadané deti. “Rodič môže rovnako požiadať o odklad nástupu dieťaťa o jeden rok, a to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu pediatra a informovaného súhlasu zákonného zástupcu,” dodala Ondrášová.

Počet predškolákov v Žiline podľa nej v posledných rokoch klesol. “Kým vlani ich bolo 828, v súčasnosti navštevuje žilinské MŠ 808 predškolákov,” uzavrela.