Regióny Žilina Ružomberok

Ružomberské opatrovateľky vlani pri svojich klientoch odpracovali viac ako 104-tisíc hodín

Ilustračná foto. ZDROJ: TASR/Pavol Ďurčo

RUŽOMBEROK – Ružomberské opatrovateľky odpracovali v minulom roku pri svojich klientoch viac ako 104-tisíc hodín. Priemerný počet poskytnutých hodín v mesiaci bol viac ako 8 600. Informovala o tom vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva na Mestskom úrade v Ružomberku Janka Martonová.

Ako dodala, mesto poskytovalo k 31. decembru 2023 opatrovateľskú službu pre 98 klientov. Pri základných sociálnych aktivitách i starostlivosti o domácnosť im pomáhalo 73 opatrovateliek, ktoré zamestnáva samospráva.

Jedna hodina opatrovateľskej služby v meste Ružomberok stála vlani 5,79 eura. Klienti, ktorí využívali opatrovateľskú službu, si ju uhrádzali podľa aktuálnej výšky príjmu. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta bola určená výška úhrady za službu v rozpätí od 1,20 do 1,70 eura za hodinu. “Valorizácia dôchodkov v júli 2023 spôsobila nárast prijímateľov v najvyššej kategórii úhrady. Sumu 1,70 eura platí 82 prijímateľov, 1,50 eura 14 prijímateľov a úhradu 1,20 eura len dvaja prijímatelia. Napriek poklesu počtu opatrovaných klientov sa príjem z úhrady za opatrovateľskú službu neznížil, ale oproti roku 2022 zvýšil,” vysvetlila Martonová.

Mesto je zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby II.

Od roku 2021 bolo mesto zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby II., prostredníctvom ktorého financovalo mzdové náklady na 30 opatrovateliek vo výške 680 eur na osobu. Projekt sa skončil v júni minulého roka, príjem z jeho realizácie bol 122 400 eur. “Vlani sme sa zapojili do Národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Príspevok na jednu opatrovateľku už bol vo výške 750 eur mesačne, čím mesto získalo so spätnou refundáciou od 1. júla 2023 finančný príspevok v celkovej výške 112 467 eur. Ten nám vyplatili ešte v decembri minulého roka,” vyčíslila Martonová. V porovnaní s rokom 2022 eviduje mesto pokles o deväť opatrovateliek a 32 klientov.