Regióny Žilina

V Liptovskom múzeu otvorili zrenovovanú knižnicu

Zdroj: pixabay.com

RUŽOMBEROK – Liptovské múzeum v Ružomberku má zrenovovanú knižnicu. Otvorili ju v utorok popoludní a vo svojom fonde má viac než 25.000 zväzkov. Medzi nimi aj unikátne staré dokumenty viažuce sa k regiónu Liptov, povedal pre TASR riaditeľ múzea Martin Hromada.

Doplnil, že stavebné práce trvali niekoľko mesiacov. Postupne došlo k výmene elektrických rozvodov, elektronického zabezpečovacieho systému i svetelných zdrojov. Nainštalovali novú vzduchotechniku, ktorá knižným zväzkom zabezpečí konštantné atmosférické podmienky. Rekonštrukcia obsahovala aj výmenu pôvodnej parketovej podlahy za protišmykovú, v ktorej namontovali statické a pohyblivé knižné regály. “V suterénových priestoroch knižnice pribudli pohyblivé regály, ktoré svojou štruktúrou zvyšujú ukladaciu kapacitu,” priblížil Hromada.

Na medzipodeste schodiska knižnice vzniklo študijné pracovisko, ktoré bude slúžiť na prehliadanie kníh s možnosťou online prehliadania. Pre potreby návštevníkov s problémami pohybového aparátu zabezpečilo múzeum schodolez. V prípade potreby využitia toalety obsahovala modernizácia priestorov sídelnej budovy aj vybudovanie toalety pre imobilných návštevníkov.

“Rekonštrukcia knižnice bola súčasťou projektu modernizácie sídelnej budovy Liptovského múzea,” dodal riaditeľ. Knižnica Liptovského múzea sa zameriava na zbierkotvornú činnosť regionálnych tlačí, publikácií a periodík. Možno v nej nájsť publikácie vydané počas existencie Rakúsko-Uhorska až po aktuálne vydania. Vznikla ako súčasť Liptovského múzea. Od vzniku sídelnej budovy múzea v 30. rokoch 20. storočia neboli priestory odbornej knižnice významne renovované.