V Žilinskom kraji nastúpi 30-tisíc nových stredoškolákov

ŽILINA – Do stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja nastúpi v novom školskom roku 20.575 žiakov, do všetkých stredných škôl v kraji 29.460 žiakov. 

„Počet prvákov odhadujeme podľa určeného počtu žiakov na 6698 žiakov vrátane prvákov v osemročných gymnáziách. Presné počty žiakov budeme mať k dispozícií po 15. septembri,“ uviedol riaditeľ odboru školstva a športu Úradu ŽSK Ľuboš Berešík. Žiaci majú možnosť študovať viac ako 350 študijných a učebných odborov, v školskom roku 2022/23 bude v ponuke šesť nových odborov. „Multimédiá z oblasti informačných a komunikačných technológií v Strednej odbornej škole (SOŠ) elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Agropodnikanie – farmárstvo v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. V SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne sú to učebné odbory klampiar – stavebná výroba a predavač. V SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši to bude učebný odbor praktická žena pre dievčatá, ktoré majú slabšie študijné výsledky a ktorým sa nepodarí ukončiť základnú školu,“ uviedla hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.

ŽSK začína v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR experimentálne overovanie štúdia odborný opatrovateľ v externej večernej forme štúdia v Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Na jeho príprave sa podieľali tri odbory Úradu ŽSK – sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva a športu. Zo siete ŽSK nevyraďovalo momentálne žiadne študijné odbory..

Viac o téme: nový školský rok, prváci, stredné školy, stredoškoláci, študijné odbory, Žilinský samosprávny kraj

Súvisiace články