Regióny Žilina

Žilina začala s nadstavbou komunitného centra

žilina
Mesto začalo s nadstavbou komunitného centra. ZDROJ: zilina-gallery.sk

ŽILINA – Mesto Žilina začalo s nadstavbou komunitného centra na Bratislavskej ulici v rámci projektu “Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina”. Rekonštrukčné práce za takmer 137 000 eur mesto financuje cez Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu v Žiline Katarína Gazdíková.

 

Doplnila, že navrhnutá nadstavba doplní priestory centra, ktoré sú v prevádzke na prízemí budovy. “Na poschodí objektu mesto vytvorí spoločenské priestory a sklad písacích potrieb i textilu. Zmena nastane aj v pôvodnej zostave kontajnerov, kde na prvom nadzemnom podlaží bude jeden kontajner odobratý a nahradí sa novým kontajnerom so zabudovaným schodiskom. Vo vnútorných priestoroch na prvom nadzemnom podlaží sa priestor existujúceho hygienického zariadenia upraví pre potreby imobilných klientov,” uviedla.

Podotkla, že projekt má okrem stavebnej aj edukačnú stránku. Od novembra minulého roka mesto vykonáva výchovné a vzdelávacie činnosti, pričom nadväzuje na predchádzajúce skúsenosti a už vytvorené partnerstvá. “V témach projektu sa mesto zameralo na všetky vekové kategórie. Na podporu vzdelávania detí už od predškolského veku, mladých ľudí, ale aj rodičov. Aktivity projektu sú naplánované tak, aby zapájali priamo obyvateľov lokality Bratislavskej ulice,” spresnil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Aktivity projektu potrvajú do konca apríla 2024, mesto ešte v rámci neho vybuduje workoutové ihrisko a spustí požičovňu pracovného náradia. “Mesto Žilina otvorilo v roku 2011 v lokalite Bratislavskej ulice Nízko prahové denné centrum pre deti a rodinu Na predmestí. Výstavbu centra finančne podporili z dotačnej schémy splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2010 a z prostriedkov mesta Žilina. V roku 2014 sa Nízko prahové centrum transformovalo na Komunitné centrum,” dodala Gazdíková.